Sổ tay chăn nuôi "thú dữ" - Trạch Nữ Nhất Chi Hoa

Sổ tay chăn nuôi "thú dữ" - Trạch Nữ Nhất Chi Hoa

2.9K Reads 15 Votes 2 Part Story
Kurein By Kurein Completed

Khẩn cấp thời điểm, bị một nhân sinh nuốt vẫn là bị một đám người sống bác, đây là một lựa chọn khó khăn……

Nhược kê phiên thân kí, mãnh thú tự dưỡng nhật ký, Thần Giới về điểm này sự nhi ~

Trùng sinh chuyên tâm, không gian mỹ thực, chư thần bát quái, mạt thế chạy trốn, ấm áp ngọt văn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Credit : convert & sharing by Kinzie
Source : http://kinzie3012.wordpress.com