Thừa nữ chiết thảo nhớ- Không nói gì đối lưu ngôn (pjp0pjmpjm cv)

Thừa nữ chiết thảo nhớ- Không nói gì đối lưu ngôn (pjp0pjmpjm cv)

177 Reads 0 Votes 1 Part Story
Trieste By Trieste Updated Aug 27, 2011

-- Nàng bộ dạng xinh đẹp minh diễm, nhưng không có nam nhân duyên, phải nói là đàng hoàng nam nhân cùng nàng vô duyên, đối nàng cảm thấy hứng thú nam nhân bình thường có ba loại, không có hảo ý, bất an cho thất, tưởng kim ốc tàng kiều;
-- Phá hư nam nhân nàng không cần, hảo nam nhân không cần nàng, cho nên nàng 29 tuổi, vẫn lão chỗ nữ một cái.
-- Bạn tốt nói: “Chẳng lẽ ngươi phải làm cái lão chỗ nữ, cả đời thanh tâm quả dục”.
-- Bạn tốt nói: “Nhân sinh khổ đoản, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, nữ nhân a! Phải học hội hưởng thụ nhân sinh”.
-- Nữ nhân bảo đảm chất lượng kỳ đoản, nàng mau quá thời hạn, nàng không cần làm lão chỗ nữ, nàng muốn chủ động phóng ra......