Đại sự thê nói - Bát Nguyệt Vi Ni (nothing_nhh cv)

Đại sự thê nói - Bát Nguyệt Vi Ni (nothing_nhh cv)

389 Reads 1 Vote 1 Part Story
Trieste By Trieste Updated Aug 27, 2011

Trung châu phó gia, chiến công hiển hách, cả nhà trung liệt, lại bị gian thần làm hại, biến thành con cháu điêu linh, danh vọng xuống dốc không phanh.
Tiểu hoàng đế đăng cơ sau phó gia duy nhất huyết mạch phó khinh vũ quay lại hoàng đô, quần thần khiếp sợ, vạn chúng chú mục......
——" Ta muốn đoạt lại này ngươi bị đoạt lấy đi, ta muốn trả thù này ngươi bị nhục nhã quá, ta đem ở sử sách phía trên viết xuống tên của chúng ta tự, làm này khiếm quá của ngươi, hận của ta, đời đời con cháu đều biết nói ta là ngươi phó khinh vũ thê!"