He's willing to change for her. She wants to accept him. But all odds are against them. Kakayanin kaya nila ang lahat ng pagsubok? Sila pa rin kaya hanggang sa huli?
Ang ganda naman!!!!!!!!! Nakakaiyak naman... :(
Ang ganda naman!!!!!!!!! Nakakaiyak naman... :(
Ang ganda naman!!!!!!!!! Nakakaiyak naman... :(
Ang ganda naman!!!!!!!!! Nakakaiyak naman... :(
Ang ganda naman!!!!!!!!! Nakakaiyak naman... :(
Ang ganda naman!!!!!!!!! Nakakaiyak naman... :(