Xuyên Việt Tam Quốc Chi Ái Giang Sơn Canh Ái Mỹ Nhân Full

Xuyên Việt Tam Quốc Chi Ái Giang Sơn Canh Ái Mỹ Nhân Full

10.7K Reads 34 Votes 6 Part Story
Nguyễn Đức Hậu By phongluu278 Updated Mar 14, 2013

[ nội dung giới thiệu vắn tắt ]

Kim xoáy tiểu tử này, rất có phúc , đã vượt qua, hơn nữa là xuyên việt đến Tam quốc. Tiểu tử này, tranh đấu giành thiên hạ ngại mệt mỏi, nắm chính quyền ngại mệt mỏi, thảm nhất chính là mỹ nữ quá nhiều cũng ngại mệt mỏi, Thái Văn Cơ, Điêu Thiền, đại kiều, tiểu Kiều, Chúc Dung phu nhân, Lý cơ, Tôn Thượng Hương hán Đế hậu phi, Viên thị gia quyến, các nước công chúa, đỗ đan hoa hạ chết, thành quỷ cũng phong lưu. Lưu manh ah, đánh rớt xuống vô tận ranh giới, thu được thiên hạ mỹ nhân. Bắc hồ, đông uy, Tây Vực phàm là người có thể sinh tồn địa phương, thì có Trung Quốc binh sĩ dấu chân. Phàm có danh vọng mỹ nhân, đều muốn thu vào Trung Quốc hậu cung.

Xuyên việt Tam quốc chi ái giang sơn càng yêu mỹ nhân 

No comments listed yet.