For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride
Luật cán bộ công chức 2008(đã sửa đổi và bổ sung)

Luật cán bộ công chức 2008(đã sửa đổi và bổ sung)

3.6K Reads 2 Votes 12 Part Story
keosuadautay By keosuadautay Updated Jul 12, 2011

Luật Cán bộ, Công chức 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Cán bộ, Công chức 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội quy định Luật cán bộ, công chức.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Điều 4. Cán bộ, c...

No comments listed yet.