Tác phẩm: Diệt thế kỷ

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng 

 đam mỹ, hiện đại, ma pháp, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, HE.

thiếu tiền mà không trả thì câm cái mồm lại đi
hu hu ;-; thương chết tiểu cẩu ;-; mị ghét pháo hôi trung khuyển ;-; hu hu ;-; con tym của mịa