2.2. Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp nước ta

2.2. Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp nước ta

1K Reads 1 Vote 1 Part Story
khacaoft By khacaoft Updated Jun 24, 2011

a. Sản xuất nông nghiệp nước ta phổ biến còn là sản xuất nhỏ

        - Cần thấy hết những tồn tại, khó khăn của sản xuất nhỏ để quản trị kinh doanh có hiệu quả.

        - Phải nhận thức đúng tính tất yếu của sự tồn tại nhiều hình thức sở hữu trong nền nông nghiệp hàng hoá và thực hiện tốt việc đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp quốc doanh và tập thể theo chủ trương, chính sách của nhà nước.

b. Trong nông nghiệp nước ta, ruộng đất bình quân theo đầu người thấp, sức lao động nông nghiệp nhiều nhưng phân bố không đều giữa các vùng và các miền

        Đặc điểm này đòi hỏi các doanh nghiệp một mặt phải có những giải pháp mở rộng các ngành sản xuất nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ để sử dụng đầy đủ và hợp lý các yếu tố sản xuất, mặt khác phải tiến hành cân đối lại lực lượng lao động để có thể rút ra lực lượng lao động dư thừa bổ sung cho các ngành kinh tế quốc dân khác.

 c. Sản...

No comments listed yet.