Story Rankings
Kakashi Gojo | Jujutsu Kaisen
Most Impressive Ranking
#
20
sacrificios
out of 358 stories
Other Rankings
#
30
yuuta
out of 172 stories
#
34
mahito
out of 163 stories
#
13
junpei
out of 59 stories
#
966
jjk
out of 4.35K stories
#
48
yoshino
out of 215 stories
#
682
gojo
out of 2.47K stories
#
161
yuuji
out of 573 stories
#
328
nobara
out of 1.03K stories
#
29
kenjaku
out of 82 stories
FacebookTwitterInstagramYoutubeTiktok