Dòng chính nữ chi tùy thân không gian - Dao Dao (Trọng sinh - CĐ)

Dòng chính nữ chi tùy thân không gian - Dao Dao (Trọng sinh - CĐ)

12.3K Reads 64 Votes 7 Part Story
Trần Nguyệt Ly By trannguyetly Updated Mar 06, 2015

Kiếp trước mơ hồ oan mà chết, hồn này trở về, mới phát hiện mình bỏ lỡ rất nhiều.
Kiếp nầy hàm oan trọng sinh, chúng ta thích ta hận, nhất định phải cho các ngươi lấy được xứng đáng hết thảy!
Mà lại coi trọng sinh dòng chính nữ, không hề mềm yếu không hề có thể khi dễ, đi ra thuộc về mình quang hoa vạn trượng tương lai.
PS: Có trọng sinh, có không gian, gia đấu báo thù sảng văn.
Khởi điểm VIP 2014-12-16

  • siêunhiên