Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn!

7 Part Story 45.6K Reads 102 Votes
btsc12 By btsc12 Updated 3 years ago
Tác giả: Lê Huyền
    Nguồn: 89phan.wordpress.com
    
    Lưu ý: Mình không phải là tác giả, nhưng truyện này mình post đã được sự đồng ý của tác giả.
mình đã đọc toàn bộ truyện này, cảm giác lúc nào cũng mún xem kết thúc như thế nào ờ. truyện hấp dẫn quá :)
thực ra thì ngoài đời éo có câu chuyện nào như thế này đâu :(