Bộ Bộ Kim Sinh

Bộ Bộ Kim Sinh

3 Part Story 6.9K Reads 7 Votes
Yuki003 By Yuki003 Completed
Tác giả: Ngọc Hương Lung
  
  Converter: U Tịch Cốc
  
  Văn án:
  
  Bước kinh tâm thật sâu mạn quân lâm thiên hạ đừng thương tiếc 
  
  Nhìn lên thương khung mấy độ luân hồi không thấy cũng không tán 
  
  Ký gặp nhau tất nguyên nhân y trạm đầu cầu điểu ngàn dặm 
  
  Xem kiếp này từng bước thâm quân làm vạn thế không uổng 
  
  Nhìn lại lai lịch luân hồi độ độ gặp lại cũng làm bạn
đọc k hiểu gì hết? sao vậy mọi người????????????????