Câu 4:Nguồn gốc và bản chất của tiền::

Câu 4:Nguồn gốc và bản chất của tiền::

9K Reads 3 Votes 1 Part Story
hgdypg By hgdypg Updated Jul 28, 2010

Câu 4:Nguồn gốc và bản chất của tiền:

a)Nguồn gốc của tiền tệ:

-Tiền tệ xuất hiện là kq của quá trình phát triển lâu dài của SX,trao đổi HH và của các hình thái gtrị. Có 4 hình thái gtri phát triển từ thấp đến cao dẫn đến sự ra đời của tiền tệ:

+hình thái gtri đơn giản hay ngẫu nhiên

_hình thái gtri đầy đủ hay mở rộng

+hình thái gtri chung

+hình thái tiền tệ

b) bản chất của tiền tệ:

-Tiền tệ là HH đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các HH,là sự thể hiện chung của gtri,đồng thời tiền tệ biểu hiện mối quan hệ SX giữa những người SXHH

-B/chất của tiền tệ còn được thể hiện qua các chức năng của nó

c)Các chức năng của tiền tệ:

-thước đo gtri:

+tiền tệ dung để biểu hiện và đo lường gtri của HH.Muốn đo lường gtri của HH,bản than tiền cũng phải có gtri.vì vậy tiền tệ làm chức năng gtri phải la tiền vàng.Gtri HH được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả HH

+giá cả HH chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau:gtri HH,gtri của tiền,quan hệ cung cầu về HH

-Phương tiện lưu...

  • triet2
warmsoo1999 warmsoo1999 May 14
Cảm ơn au nhìu nha, ngắn gọn mà đầy đủ 😚😚😚