Tâm Lý Học

Tâm Lý Học

49.6K Reads 105 Votes 3 Part Story
Candy By 00Candy00 Updated Dec 19, 2014

Câu 1: Cảm giác là gì? Hãy phân tích đặc điểm và vai trò của cảm giác?
Cảm giác là một quá trình tâm lý, phản ánh thuộc tính riêng lẻ của sự vật hiện tượng  khi chúng trực tiếp tác động vào các giác quan của chúng ta.
Đặc điểm của cảm giác .
- Là một quá trình tâm lý, có kích thích là bản thân các sự vật hiện tượng trong hiện thực khách quan
- Chỉ phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật hiện tượng 
- Phản ánh hiện thực khách quan một cách trực tiếp.
- Cảm giác không chỉ phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của đối tượng bên ngòai, mà còn phản ánh những trạng thái bên trong của cơ thể.
Vai trò của cảm giác:
- Cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên của con người trong hiện thực khách quan 
- Cảm giác cung cấp những nguyên liệu cần thiết cho hình thức nhận thức cao hơn
- Cảm giác là điều kiện đảm bảo trạng thái họat động của võ não, nhờ đó mà họat động tinh thần của con người được bình thường 
- Cảm giác là con đường nhận thức hiện thực khách quan đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật.

    No comments listed yet.