sự cần thiết phải xây dựng đoàn kết quốc tế theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tiễn VN hiện nay

sự cần thiết phải xây dựng đoàn kết quốc tế theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tiễn VN hiện nay

25.3K Reads 19 Votes 1 Part Story
Nguyen__Hung By Nguyen__Hung Updated Jun 01, 2010

Trình bày sự cần thiết phải xây dựng đoàn kết quốc tế theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tiễn VN hiện nay

Trả lời

1. Sự cần thiết phải xây dựng đoàn kết quốc tế theo tư tưởng HCM

a. Thưc hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng

- Người đã xuất phát từ chính thực tiễn phong trào GPDT trong nước: phong trào yêu nước cuối thế kỷ thứ 19 ko thành công là do nhiều nguyên nhân một trong số đó là do chưa hướng ra bên ngoài, phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20 thất bại là do đã biết hướng ra ngoài nhưng mang tư tưởng cầu viện. Tóm lại là phải có sự hướng ra bên ngoài nhưng hướng đúng

- thực chất của đoàn kết quốc tế là nhằm tập hợp lưc lượng bên ngoài, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của các trào lưu cách mạng thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho cách mạng chiến thắng kẻ thù chung

+ Sức mạnh dân tộc VN là sự tổng hợp của các yếu tố vật chất và tinh thần...

MinMyKwon MinMyKwon Apr 05, 2015
Sách làm j có phần liên hệ thực tiễn mà lấy :v
diemhuynh94 diemhuynh94 Jan 02, 2015
copy như thế nào vậy trời. ai chỉ mình cách copy với
BaoTram4 BaoTram4 Apr 19, 2013
toàn lấy trong sách ra cả thôi mak!!!!!!!!!!chỉ mấy đứa không đọc sách mới khen hay!!!!!!!