KHAI NIEM VA DAC DIEM FDI

KHAI NIEM VA DAC DIEM FDI

17K Reads 3 Votes 1 Part Story
kevin By crazy_ku Updated Mar 31, 2010

1.	Khái niệm 

• Theo nguồn quốc tế: 

Khái niệm của IMF : FDI là một hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của một nền kinh tế khác nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là giành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp.

Phân tích khái niệm: 

- Lợi ích lâu dài (hay mối quan tâm lâu dài-lasting interest): Khi tiến hành đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nhà đầu tư thường đặt ra các mục tiêu lợi ích dài hạn. Mục tiêu lợi ích dài hạn đòi hỏi phải có một quan hệ lâu dài giữa nhà đầu tư trực tiếp và doanh nghiệp nhận đầu tư trực tiếp đồng thời có một mức độ ảnh hưởng đáng kể đối với việc quản lý doanh nghiệp này 

-Quyền quản lý thực sự doanh nghiệp (effective voice in management!): ~ nói đến ở đây chính là quyền kiểm soát doanh nghiệp (control). Quyền kiểm soát doanh nghiệp là quyền tham gia vào các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp như thông qua chiến lược hoạ...

  • crazy
tugiacngo tugiacngo Mar 21, 2012
con mẹ nó không cho down là thế nào, Đkm ban quản trị chó chết. chết hết mẹ chúng mày đi
haiho0112 haiho0112 Sep 28, 2010
mấy cái này k cho copy à? mình đag cần nhưng chẳng copy đc