Westward Group Climate Change Tokyo, Asia, Paris Summit

Westward Group Climate Change Tokyo, Asia, Paris Summit

1 Read 0 Votes 1 Part Story
jeosaucier By jeosaucier Updated Nov 22, 2014

En uppsättning rapporter av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), sist som släpptes den 2 November, 2014, sätter scenen för regeringar att förnya sina ansträngningar på frågan genom ambitiösa åtaganden för ett heltäckande klimatavtal i Paris i December 2015.

Syntesen släppt den här veckan och tidigare tre volymer av rapporterna har tydligt etablerat bevis om klimatförändringar den sannolikt irreversibla skadan på kritiska ekosystem och sårbarhet för mänskliga och ekonomiska system. Det finns ett smalt fönster av möjligheter att minska utsläppen så att vi kan garantera temperaturstegringen stannar inom målet 2 grader Celsius (C) i slutet av detta århundrade.

I Asien och Stillahavsområdet finns det ett särskilt behov att ta itu med denna fråga. Senaste utvecklingen vinster att vändas på grund av klimatpåverkan är väl förstådda. Den andra volymen av IPCC-rapporten, effekter, anpassning och sårbarhet, släppt i mars 2014, tydligt beskrivas skadorna på de fysiska och ek...

 • asia
 • asien
 • change
 • climate
 • flytta
 • group
 • klimatförändringar
 • kritiska
 • paris
 • summit
 • till
 • tokyo
 • usa-kina
 • westward