KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ, NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ, NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐIỀU TRA

10.3K Reads 0 Votes 1 Part Story
magtj2007 By magtj2007 Updated Oct 27, 2007

<type or paste PHẦN THỨ HAI

KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ 

CHƯƠNG VIII

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 100. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự

Chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những cơ sở sau đây:

1. Tố giác của công dân;

2. Tin báo của cơ quan, tổ chức;

3. Tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực tiếp phát hiện dấu hiệu của tội phạm;

5. Người phạm tội tự thú.

Điều 101. Tố giác và tin báo về tội phạm

Công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác. 

Cơ quan, tổ chức khi phát hiện ho...

No comments listed yet.