Cuộc sống người vợ bắt nguồn từ một bài post 'tìm bạn trăm năm' - Ô Thất

Cuộc sống người vợ bắt nguồn từ một bài post 'tìm bạn trăm năm' - Ô Thất

316 Reads 3 Votes 1 Part Story
thao_k By thao_k Updated Nov 01, 2014

ta up từ chương 80, 79 chương trc, m.n xem ở đây nè

truyện chưa hoàn nhưng ta ghiền wa nên up đọc, tùi chờ bạn edit làm tiếp

http://www.wattpad.com/story/9993118-cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BB%A3-b%E1%BA%AFt-ngu%E1%BB%93n-t%E1%BB%AB-m%E1%BB%99t-b%C3%A0i-post-'t%C3%ACm

(code 30363803)

<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; color: #444444; font-family: Georgia, Cambria, 'Palatino Linotype', serif; line-height: 24.9333343505859px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">80|

<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; vertical-align: bas...