[Boboiboy] Đoản Nhỏ Để Sìn

[Boboiboy] Đoản Nhỏ Để Sìn

136 Reads 18 Votes 2 Part Story
Kem|Cream By riwric Updated Dec 24, 2020

Tác giả : Kem

Chủ yếu là nguyên tố khác x Ice/Thorn thui. Cũng có ThornIce hoặc IceThorn ( và những cp khác ) :Đ

Và cũng bay vào những món AU chưa kịp làm thành truyện.

Nhưng chủ yếu là Blaze x Ice

Ngôn Đam Bách đầy đủ :))

Có H, để tránh ai không thích thì Kem sẽ lưu ý, với mức nặng và mặn thì sẽ để (*), nhẹ thì cái tiêu đề.