𝖤𝗅 𝗎́𝗅𝗍𝗂𝗆𝗈 𝖽𝖾 𝗅𝗈𝗌 𝗋𝖾𝖺𝗅𝖾𝗌 ━ 𝖬𝗂𝖼𝗁𝖺𝖾𝗅 𝖦𝗋𝖺𝗒 ²

𝖤𝗅 𝗎́𝗅𝗍𝗂𝗆𝗈 𝖽𝖾 𝗅𝗈𝗌 𝗋𝖾𝖺𝗅𝖾𝗌 ━ 𝖬𝗂𝖼𝗁𝖺𝖾𝗅 𝖦𝗋𝖺𝗒 ²

1K Reads 144 Votes 15 Part Story
ɴɪɴᴀ By AgusCruz5 Completed