[ Tổng công ] Nhi tử luôn muốn leo giường của ta làm sao giờ!

[ Tổng công ] Nhi tử luôn muốn leo giường của ta làm sao giờ!

864 Reads 30 Votes 1 Part Story
Chủ Công convert By chucongconvert Completed

Hoàn.
Tác giả: Phù Nhứ Du
Nguyên sang / nam nam / cổ đại / thanh thủy / chính kịch / nhược công cường thụ / tuấn soái thụ

Là một người đoạn tay áo ta vốn tưởng rằng ta đây cả đời cũng sẽ không cho ta nhà lưu hậu.

Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới ta chẳng những có con trai đứa con trai này lại còn mỗi ngày nghĩ cùng ta ngủ!

Ngụy phụ tử, tổng công. 1V3. Có mỹ nhân thụ cường thụ, hoàn toàn khiết. Công đa tình không lạm tình.