NỢ PHẢI TRẢ VÀ NVCSH

NỢ PHẢI TRẢ VÀ NVCSH

8.6K Reads 2 Votes 1 Part Story
viettrum By viettrum Updated Apr 08, 2011

6.1. NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ ◄

  Nợ phải trả là các nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp sẽ phải thanh toán từ các nguồn 

lực của mình;

  Nợ phải trả được trình bày trên Bảng cân đối kế toán dưới hai khoản mục: Phải trả ngắn hạn (thời gian thu hồi trong vòng một năm) và phải trả dài 

hạn (thời gian thu hồi trên một năm). Đối với các doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài hơn một năm, ngưỡng phân biệt nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn là 

một chu kỳ kinh doanh;

  Trong các khoản mục nợ phải trả, nợ phải trả nhà cung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất

   Tập trung vào khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp. 

6.2.CÁC SAI PHẠM THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC ◄

  Nợ phải trả bị khai thấp hoặc ghi chép không đầy đủ. 

   Đối với khoản mục nợ phải trả, KTV thường quan tâm đến mục tiêu đầy đủ của khoản mục;

  Đối với vay dài hạn, cuối niên độ kế toán, các đơn vị thường không căn cứ lịch trả nợ quy đị...

trinhhaiyen87 trinhhaiyen87 Apr 23, 2012
làm sao tải về được vậy các bạn
               mà làm sao để những dấu mũi tên đó chạy ra ý vậy