✧ςματτεσεd✧ ∟οκι ∟αυξεγςοη

✧ςματτεσεd✧ ∟οκι ∟αυξεγςοη

5.1K Reads 255 Votes 70 Part Story
Miss Egg By Eggstorieswonderful Completed

♢ςματτεσε⊅♢ ∟οκι ∟αυξεγςοη

✔(γ/η) μοωασ⊅ ςτασκ✔
♡prettiest, most βαdαςς girl at school♡
♡the one and only lady in ςτασκ family♡
『Well, there is ONE thing you need to know about me before getting along with me... you can backstab me or call me a bitch, loser... βυτ, if you dare to touch my stuff, backstab them, I'll fucking set your heavan on fire and κιll you slowly』
『If I dιε... all I know is that, I am a motherfukin' ∟εgεηd』

✔∟οκι ∟αυξεγςοη✔
♡ρσιηcε of Asgard, God of Mιςcμιεξ♡
♡A ξσοςτ διαητ, has ∟αυξεγ'ς blood flowing in his veins♡
『I will never ∟ιε or joke when it comes to ∟ονε』
『Iη the name of ∟ονε』
『You are my  ρσιηcεςς』
『Say δοο⊅βγε. This day, the ηεχτ, a μυηdσεd years, it's nothing. It's a μεαστβεατ. You'll ηενεσ be σεαdγ. The only woman whose ∟ονε you've prized will be snatched from you. ςατιςξιcατιοη is not in my ηατυσε』

She's his ωοσςτ enemy, he's her ∟ιξε ςανιουσ. 
She's a 16 year old Midgardian, he's a 1070 year old ξσοςτ διαητ raised on Asgard.
She's a μεσο, he's a νιllαιη.
Wherever they go, there will be ωασ, dεατμ, συιη and cμαος.
The both of them were told that they were born to be κιηδ, ρσιηceςς, a good ∟εαdεσ.
They had the worst ραςτ and memories that anyone would think of.
Their world are completely ςματτεσεd and συιηεd.
But...
Who knows what will happen to them, who both are broken and ∟οςτ ςουlς, living in the ςμαdοως and dασκηεςς, αξσαιd to set their μεαστ free once again.

❝My world is ςματτεσεd, yours doesn't ηεεd to be❞

✔Cοmρlετεd✔
✔Rεqευςτς for the rεlεαςε dατε of bοοκ τωο is ορεηεd✔