Newborn wooden cradle with standard dimensions

Newborn wooden cradle with standard dimensions

1 Read 0 Votes 1 Part Story
خرید اینترنتی سیسمونی در اصفهان By babyybed Updated Oct 13

متخصصان می گویند بهتر است که قبل از 2 یا 3 سالگی از تخت برای نوزاد استفاده نکنید، چرا که در این مدت کودک شما قدرت حرکت آنچنانی ندارد و ممکن است در اثر تکان خوردن به روی صورت بیوفتند و دچار گرفتگی نفس و مرگ ناگهانی شوند.