Thẳng nam các ngươi đều gay như vậy sao?

Thẳng nam các ngươi đều gay như vậy sao?

67 Reads 1 Vote 2 Part Story
diemmatcaccv By diemmatcaccv Completed

Tác giả: Yến trì trì trì trì

	Giới thiệu vắn tắt

	Đại khái kẹp giấy cũng không nghĩ tới có chút cốt thép thẳng nam vậy mà là như vậy cốt thép?

	Đoạn tích

	Kẹp giấy cùng cốt thép làm hai tháng đại học bạn cùng phòng.

	Bọn hắn 506 thất là tiêu chuẩn bốn người phòng ngủ.

	Tiêu chuẩn thấp nhất lên giường hạ bàn, mang độc vệ, không điều hòa, hạ ấm đông lạnh.

	Càng tiêu chuẩn là mỗi cái phòng ngủ đều sẽ có tối thiểu ba cái trở lên nhân số không đồng nhất bầy.

	Nhưng mỗi cái bầy sẽ chỉ ở đặc biệt thời gian sử dụng.

	Không phải đặc biệt thời kì, kẹp giấy vẫn là sẽ trực tiếp lựa chọn dùng phần mềm chat tìm cốt thép.