Si Brooke Lane ay isang babaeng WEIRD.
  
  
  Isa siyang secretary, personal assistant at bodyguard ng isang HUNK, PLAYBOY at napakaGWAPONG boss na si Lois Adams, CEO ng isang malaking kompanya.
  
  Makayanan niya kaya ang pagiging All Time Girl niya
  
  o
  
  baka mahulog na siya sa karisma ni Lois na hindi talaga tumatalab sa kanya, 
  
  noon.
  
  
  
  Secret lang 'to pero,
  
  nagkacrush rin naman si Brooke kay Lois kahit sandaling oras lang.
  
  
  Basahin niyo. ;)
  
  
  
  S.A.P.
  Lovelots