[BHTT - Editing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã (chương 91 trở đi)

[BHTT - Editing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh Dã (chương 91 trở đi)

14.6K Reads 1.2K Votes 28 Part Story
S3K0 By SeKo0713 Updated 6 days ago

Chương 1 - 90: https://my.w.tt/w8KgAzgAiX @VuongHaHaoHien

Tác giả: Minh Dã
Nhân vật chính: Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt
Thể loại: triều đình tranh đấu, ngược nhẹ, HE, bách hợp, cường công, ngọt, có cảnh H, ngạo kiều thụ,...
Tình trạng raw: Hoàn
Tình trạng QT: Hoàn
Nguồn QT: @BachhopTT @lanhvosuong 
Tình trạng edit: chưa hoàn
Editor: S3K0

Quyển thượng: Phu Nhân Tại Thượng
Quyển hạ: Hoàng Hậu Tại Thượng