mặc thành thổ hào ba ba nữ nhi

mặc thành thổ hào ba ba nữ nhi

543 Reads 8 Votes 2 Part Story
Mi béo By saochoi19_1 Updated Apr 23, 2019

《 mặc thành thổ hào ba ba nữ nhi 》

Tác giả: Tuyết mặc

Văn án:

Ngũ giảng tứ mỹ đệ tử tốt đỗ Thần Thần không để ý mặc sách, mặc thành một trốn học hút thuốc đua xe thiếu nữ bất lương lăng sanh, lăng sanh gia còn có một tiếng tăm lừng lẫy đại lão ba ba...

Vốn tưởng rằng nhân sinh đã cũng đủ bi kịch, kết quả --

Đại lão ba ba: "Ngươi là ai? Vì sao ở nữ nhi của ta trong thân thể? Nữ nhi của ta đi đâu? Nói mau! Không nói ta hoa một đạo sĩ giết chết ngươi! ! !"

Lăng sanh: "..."

Đây là cái gì phá cố sự? Cương chuyển kiếp tới tựu lật xe? ? ? Giá hoàn thế nào ngoạn! ! !

Sung sướng sa điêu văn, tô tô tô...

Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không điềm văn mặc thư lớn