[Edit - HOÀN] Vừa gặp đã yêu - Trường Mao Trúc Duẩn

[Edit - HOÀN] Vừa gặp đã yêu - Trường Mao Trúc Duẩn

1K Reads 97 Votes 4 Part Story
Super_Seme By Super_Seme Completed

Đoản văn - thụ sủng công - nhược công cường thụ - ABO - HE
Cảnh báo chút: Bộ này là cưỡng chế yêu nha, không thích xin lướt qua, thụ biến thái ép công làm tình.

Edit: Miêu Mễ - https://superseme.com

  • abo
  • chủcông
  • cưỡngchếyêu
  • mỹcông
  • mỹcường
  • nhượccường
  • thụsủngcông
  • thụtruycông