Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng" - Phần H only - Bản QT

Cao Thủ "Đổi Đen Thay Trắng" - Phần H only - Bản QT

100 Reads 3 Votes 5 Part Story
TakeRyuu By TakeRyuu Updated Dec 05, 2018

tên khác : Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
chỉ có đoạn H qt thui nha các bạn do mình tự tích cóp về tự thẩm
và tất cả đoạn H này đều dc dịch rồi nhưng do nhà ductienductu làm pass khó quá nên mình lôi về coi 
từ chương 12 trở đi thì ở đây https://www.wattpad.com/story/136282594-edit-kho%C3%A1i-xuy%C3%AAn-chi-%C4%91%E1%BA%A3-ki%E1%BB%83m-cu%E1%BB%93ng-ma~~-t%E1%BB%AB-tg-12 edit vừa đầy phần cốt truyện lẫn H nhé o/ (user là EraleWorld)