Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc - Tô Du Bính

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc - Tô Du Bính

28.5K Reads 222 Votes 3 Part Story
Dạ Cô Tuyết By Anaklusmos2013 Updated May 21, 2014

BẠI NHỨ TÀNG KIM NGỌC

Tác giả:Tô Du BínhMỤC LỤC

.

1. BỐI BẠN HỮU LÝ

.. 

6

Phùng Cổ Đạo: Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy

. 

6

NHẤT

.. 

6

NHỊ

. 

11

TAM

... 

16

TỨ

.. 

22

NGŨ

.. 

27

LỤC

.. 

32

THẤT

.. 

38

BÁT

.. 

43

CỬU

.. 

48

2. HOẠN NẠN HỮU LÝ

.. 

54

Tiết Linh Bích: Đáng ghét hơn so với làm chuyện đáng ghét chính là,

54

làm cùng với người đáng ghét.

54

NHẤT

.. 

54

NHỊ

. 

60

TAM

... 

65

Phùng Cổ Đạo: Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu.

71

TỨ

.. 

71

NGŨ

.. 

76

LỤC

.. 

82

Tiết Linh Bích: Tầng tầng lớp lớp, mê mê mang mang.

87

THẤT

.. 

87

BÁT

.. 

  • kim
Feng0903 Feng0903 May 13, 2017
Bộ này hay kinh khủng. Đọc lâu rồi.giờ quay lại cmt
dammeifan dammeifan Jul 31, 2016
Nãy giờ Phùng Cổ Đạo là nói thật hay nói đùa vậy 😁😁
Trnguyen1611 Trnguyen1611 Jul 02, 2016
Khổ cho anh Hầu, ăn rồi cứ phải tiếp chuyện cùng Phùng Cổ Đạo
Trnguyen1611 Trnguyen1611 Jul 02, 2016
Thương Hầu ca quá a 😭😭, Cổ Đạo kia, huynh mà k tốt vs hầu ca ta liều mạng với huynh
Trnguyen1611 Trnguyen1611 Jul 02, 2016
Trình độ miệng lưỡi phải nói là cùng cấp độ với Kỷ vô sỉ, ách...không phải, là Kỷ vô địch 😂😂
Trnguyen1611 Trnguyen1611 Jul 02, 2016
Ta lo sợ rằng sớm muộn gì Tuyết Y Hầu cũng tức chết vì Phùng Cổ Đạo mất a 😂😂