Quý Phi Tại Dân Quốc Ly Hôn Trung

Quý Phi Tại Dân Quốc Ly Hôn Trung

8.1K Reads 69 Votes 2 Part Story
tieuquyen28_3 By tieuquyen28_3 Updated Nov 02, 2018

Quý Phi Tại Dân Quốc Ly Hôn Trung 

Bán Tụ Yêu Yêu
Convert: tieuquyen28
Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=153926


Ninh quý phi từ hậu cung xuyên đến dân quốc thời kì, thành ép duyên tân thái thái một quả.

	Vừa vặn bắt kịp ly hôn phong trào, nàng vậy còn đang học thư trượng phu, mang về hắn bạn học nữ, nghĩ hướng nàng đề ra ly hôn.

	Ninh quý phi: Làm cho nàng làm tiểu.

	Bạn học nữ: . . .

	Sau này, Ninh quý phi hiểu được ly hôn có ý tứ gì, đương nhiên muốn một hôn nhanh hơn một hôn tốt!

	Nam chủ: Đem ly hôn hằng ngày xóa đi, chờ nàng thành ta thái thái, không có cái này.

	Văn này thuộc về vẽ mặt hằng ngày, cũng là quý phi ngọt ngào hằng ngày, mỹ thực hằng ngày, thời thượng hằng ngày, ly hôn hằng ngày ân. . .

	Mặt khác văn này mất quyền lực, xin chớ khảo chứng.