Nhà nước XHCN

Nhà nước XHCN

1.8K Reads 0 Votes 1 Part Story
nucuoicuada By nucuoicuada Updated Jul 09, 2012

Câu 19: Khái niệm, đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nhà nước CNXH?

a)Khái niệm "Nhà nước xã hội chủ nghĩa"

Nhà nước XHCN là tổ chức mà thông qua đó, dảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối vơi toàn xã hội, là một tổ chức chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng dựa trên cơ sở kinh tế của CNXH, đó là một nhà nước kiểu mới, thay thế nhà nước tư sản nhờ kết quả của cuộc CMXHCN, là hình thức chuyên chính vô sản được thực hiện trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

b) Đặc trưng của nhà nước XHCN

Khác với các hình thức nhà nước đã từng có trong lịch sử, nhà nước XHCN là một kiểu nhà nước đặc biệt .Đó là kiểu nhà nước có những đặc trưng cơ bản sau:

Một là nhà nước XHCN là công cụ cơ bản để thực hiện quyền lực của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

Hai là nhà nước XHCN có đặc trưng về nguyên tắc khác hẳn với nhà nước tư sản.Cũng là một công cụ chuyên chính giai cấp, nhưng vì lợi ích của tất cả những người lao động tức là tuyệt đại đa số nhân d...

No comments listed yet.