❝ ONE SUMMER'S DAY ❞ ⇢ J.JK

❝ ONE SUMMER'S DAY ❞ ⇢ J.JK

358 Reads 146 Votes 4 Part Story
⏤ 𝘔𝘐𝘕𝘐. By JEONDULCET Updated Nov 07, 2018

ᴡʜᴏ ᴋɴᴇᴡ ᴏɴᴇ sᴜᴍᴍᴇʀs ᴅᴀʏ ᴄᴏᴜʟᴅ ᴄʜᴀɴɢᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡʜᴏʟᴇ ʟɪғᴇ?


1/7 sᴛᴜᴅɪᴏ ɢʜɪʙʟɪ sᴇʀɪᴇs
©JEONDULCET

 • bts
 • btsfanfic
 • cute
 • day
 • hoseok
 • jeongguk
 • jeonjungkook
 • jimin
 • jin
 • jungkook
 • namjoon
 • one
 • shortfic
 • shortstory
 • soft
 • summer
 • summers
 • taehyung
 • tokyo
 • uwu
 • yoongi