Xuyên nhanh chi nữ chủ nghịch tập kế hoạch

Xuyên nhanh chi nữ chủ nghịch tập kế hoạch

26.5K Reads 277 Votes 11 Part Story
Thịt bò hầm By meomeomeo299 Updated Oct 30, 2018

Nữ sinh viên lãnh tịch nhan một sớm xuyên qua tiến mau xuyên thế giới, vì trở lại nguyên lai thế giới, cùng hệ thống trói định, tiến vào các thế giới thay đổi nguyên nữ chủ vận mệnh, trợ giúp nguyên nữ chủ đạt được chân ái, hoàn thành nghịch tập.
( nữ chủ có được nghịch thiên bàn tay vàng, EQ chỉ số thông minh song cao, tính cách nhuyễn manh sẽ làm nũng, ngẫu nhiên tiểu mơ hồ )
( nam chủ đều vì cùng người )
Ngọt sủng văn một thiên, ngẫu nhiên mang điểm tiểu đánh tiểu nháo âm mưu quỷ kế; có h chương nhưng không nhiều lắm, coi tình huống mà định
Bản nhân là lần đầu tiên viết văn, luyện một chút hành văn, nếu có không đủ chỗ, thỉnh nhiều thông cảm!
Tận lực ngày càng, mỗi càng 1300 đến 1800