The Devil's Heart [ON HOLD]

6 Part Story 4K Reads 151 Votes
HyoChan By Sparkloon Updated 3 years ago
A Devil Sent by Satan to manipulate everyone's life.
Waaaaaah, angandaaa nung coveeeer. TT^TT :bd <3 <3 <3 (Pano mag-edit ng ganyan Fudgiiee Sisteeer? XD *O*)
                  
                  
                  Angandaaaa ng prologue. *O* Wiiii~ Congrats Fudgiee Sisteeer! *U* :** <3
Waaaaaah, angandaaa nung coveeeer. TT^TT :bd <3 <3 <3 (Pano mag-edit ng ganyan Fudgiiee Sisteeer? XD *O*)
                  
                  
                  Angandaaaa ng prologue. *O* Wiiii~ Congrats Fudgiee Sisteeer! *U* :** <3
Waaaaaah, angandaaa nung coveeeer. TT^TT :bd <3 <3 <3 (Pano mag-edit ng ganyan Fudgiiee Sisteeer? XD *O*)
                  
                  
                  Angandaaaa ng prologue. *O* Wiiii~ Congrats Fudgiee Sisteeer! *U* :** <3
Waaaaaah, angandaaa nung coveeeer. TT^TT :bd <3 <3 <3 (Pano mag-edit ng ganyan Fudgiiee Sisteeer? XD *O*)
                  
                  
                  Angandaaaa ng prologue. *O* Wiiii~ Congrats Fudgiee Sisteeer! *U* :** <3
Waaaaaah, angandaaa nung coveeeer. TT^TT :bd <3 <3 <3 (Pano mag-edit ng ganyan Fudgiiee Sisteeer? XD *O*)
                  
                  
                  Angandaaaa ng prologue. *O* Wiiii~ Congrats Fudgiee Sisteeer! *U* :** <3
Waaaaaah, angandaaa nung coveeeer. TT^TT :bd <3 <3 <3 (Pano mag-edit ng ganyan Fudgiiee Sisteeer? XD *O*)
                  
                  
                  Angandaaaa ng prologue. *O* Wiiii~ Congrats Fudgiee Sisteeer! *U* :** <3