*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More
Cổ đại điều hương sư

Cổ đại điều hương sư

3.3K Reads 1 Vote 3 Part Story
PemPemPemPem By PemPemPemPem Updated Jun 03, 2012

Hiện đại điều hương sư trọng sinh vì thân thế thành mê con gái riêng: 
Hầu môn kẽ hở muốn sống tồn, 
Bảo đỉnh ngọc hương mịch phu quân. 
Chỉ cầu tướng cùng vĩnh cộng đối, 
Đạm xem nhàn vân tọa ngắm hoa.

  • cungđình
  • cổđại