☼𝒜ℯ𝓈𝓉𝒽ℯ𝓉𝒾𝒸

☼𝒜ℯ𝓈𝓉𝒽ℯ𝓉𝒾𝒸

56.7K Reads 2K Votes 54 Part Story
xmjxng By xmjxng Updated Feb 19

ᎪᎬᏚᎢᎻᎬᎢᏆᏟ/ᎬᏚᎢᎬᎢᏆᏟᎪ 


────────────────────── ✦
• • Iᑎᗪᗴ᙭ ︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿ • •
︿ ︿ ︿  ((🍒)) ︿ ︿ ︿

 ┊𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 ┊𝑆𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠
 ┊𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
 ┊𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 ┊𝐸𝑠𝑡𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 ┊𝐿𝑜𝑐𝑘𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛'𝑠
· · ⸙ · · · · · · · · · · · · · ·
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌