Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn - Miêu Bát Tiên Sinh

Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn - Miêu Bát Tiên Sinh

28.8K Reads 552 Votes 5 Part Story
水に流す By pichan Completed

Tóm tắt

Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa thái sơn.

Thường xuất hiện những người rõ ràng là nhân vật phong vân, được vạn người kính ngưỡng, tài năng trác tuyệt, ấy thế mà lại chết một cách lãng nhách. Người như vậy tâm tính bất phàm, chết sẽ không an, nhất định tâm tồn chấp niệm.

Linh hồn chấp niệm, đâu thể giải quyết đơn giản bằng một chén canh Mạnh bà quên được quá khứ. Linh hồn không đủ tinh thuần chẳng thể luân hồi đầu thai.

Lúc này, liền cần --

Xin chào, nơi này là bộ phận thanh lọc linh hồn của địa phủ, số hiệu 666 Lục Hằng vì ngài phục vụ, tôn chỉ của chúng tôi là: thỏa mãn yêu cầu chết nặng tựa thái sơn, hơn nữa tuyệt không OOC !

Lục Hằng: "Sử xanh lưu danh a, lần này đánh giá khẳng định có S+ !"

Bộ trưởng: "Lục Hằng, ngươi như thế nào lại phá CP ! Trừ lương ! Trừ thưởng ! Trừ trừ trừ !!!"

Lục Hằng: "Lãnh đạo, không phải lỗi tại tôi mà QAQ "

Thần bí nhân: *xoa đầu*.

1, bản văn tô thích tô thích.

2, công là cùng một người. Tác giả tại hạ một bàn rất lớn cờ, có chút tuồng như không hợp lý địa phương là vùi phục bút, hi vọng năng lực tâm nhìn tới mặt sau.

Nội dung nhãn: xuyên qua thời không hệ thống khoái xuyên sảng văn

  • 1x1
  • convertbox
  • danmei
  • xuyênnhanh
BKly48 BKly48 May 09
Quay ngược thời gian hả ta @@ lí do sao Tranh bảo vệ bạch lê ?
HaLinhThien HaLinhThien Apr 30
cmn tôi thích ngược tâm công ngược thân thụ thế này vcl omg love love
bangdi0607 bangdi0607 Apr 24
Có cái phiên ngoại đỡ một chút. Ahuhu quá ngược
HaLinhThien HaLinhThien May 12
nếu Tranh chưa từng gặp Bạch, chuyện có lẽ sẽ khác
AvricJade AvricJade Mar 06
Quá hay ;w; tội thích không. Nhưng có phiên ngoại. Coi như được bù đắp
Huhuhuhu cha mẹ tốt như vậy mà sao đẻ ra đứa con ngu đầm như vậy chớ