Sủng hôn, ngự phu có thuật - Sở tiểu sa

Sủng hôn, ngự phu có thuật - Sở tiểu sa

2 Part Story 1K Reads 2 Votes
Momo By momoko86 Completed

Phúc hắc thị trưởng dụ yêu thành hôn, sủng thê như mạng. Ngốc lạnh kiều thê ngự phu có thuật, quân cửa quyền thiếu hôn nội thành thê nô!
  Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đem nàng trở thành dã khuông, bên ngoài nữ.
  Lần thứ hai gặp mặt, nàng lại thiếu chút nữa đâm chết hắn.
  Lần thứ ba gặp mặt, hắn nói, Nhiễm Nhiễm, ngươi câu dẫn, ngươi muốn phụ trách!
  Giang Nhiễm Nhiễm vốn hào môn con gái một, lại một đêm trong lúc đó biến thành bé gái mồ côi, phụ thân đương nhiệm tiểu tam mang theo tiền nhiệm tiểu tam nữ nhi tìm tới cửa, bức tử Nhiễm Nhiễm thân mẹ, còn đem nàng ném tới nước ngoài chẳng quan tâm mười mấy năm. Không tốt dung trở về vẫn là buộc nàng lập gia đình. Chẳng qua nàng thật không ngờ, chính mình thế nhưng giá trị nhiều như vậy tiền.
  Nàng tưởng rằng nàng thật sự phải gả cái người xa lạ, ai biết nàng phụ thân đương nhiệm tiểu tam đường đệ, đường đường một cái thị trưởng, nàng trên danh nghĩa cậu lại phi nàng không cưới!
  Quý Cảnh Sâm nhân sinh mục tiêu chính là, đem Giang Nhiễm Nhiễm cái này vô tâm không phế nữ nhân ngậm về nhà, sau đó nhỏ hỏa chậm đôn, cuối cùng ăn sống nuốt tươi.

Hygrangea28 Hygrangea28 May 17, 2015 02:58PM
nam sủng nữ nam 9 phúc hắc sạch, hoàn hảo nữ 9 quá đơn thuần , thánh mẫu lần nào cũng bị tra nữ tát mà k thấy phản kháng , tra nam tiện nữ rất nhiều nhảy từ đầu đến cuối truyện nhìn mà chỉ mún chém