Hảo một ngài quốc cữu gia - Vu Tình (meoconlunar cv) Cổ đại

Hảo một ngài quốc cữu gia - Vu Tình (meoconlunar cv) Cổ đại

1K Reads 7 Votes 1 Part Story
Trieste By Trieste Updated Mar 06, 2012

Hắn cường thưởng dân nữ! Quan viên làm không phát hiện.
Hắn hoành hành ngang ngược! Dân chúng làm không phát sinh.
Tiểu hài tử hướng hắn quăng tảng đá, từng nhà vội vàng đem cửa quan......
Vì thế dân gian truyền lưu một câu, cha mẹ nhất kêu:
“Phá hư quốc cữu đến đây!”

No comments listed yet.