Xướng cấp nhĩ đích ca - Nhất niệm vong thư

Xướng cấp nhĩ đích ca - Nhất niệm vong thư

383 Reads 3 Votes 1 Part Story
Kurein By Kurein Completed

Trì Thanh hằng ngày công tác là lái xe, nhưng đồng thời nói lý ra hắn cũng là nổi danh CV, hắn yêu thầm đối tượng, thì ra là Thiên Vũ công ty tổng biên Văn Nhân Phàm, mỗi ngày đô hội cưỡi Trì Thanh chỗ mở xe công cộng tuyến. Tại ngày từng ngày sinh hoạt hàng ngày trung, Văn Nhân Phàm dần dần chẳng những nhận ra Trì Thanh thanh âm, cũng phát hiện hắn đối với chính mình tiểu tâm tư, vì vậy bắt đầu ý tưởng nghĩ cách tiếp cận hắn...

  • 1x1
  • hiệnđại
  • võngphối