[Nữ đế] Ta cũng không muốn làm hoàng đế

[Nữ đế] Ta cũng không muốn làm hoàng đế

1K Reads 1 Vote 2 Part Story
gamchan By gamchan Updated Feb 27, 2012

Ta cũng không muốn làm hoàng đế  tiểu thuyết tác giả:  phong chi linh vận

	Nội dung giới thiệu

	Phó Y Nhiên là cái tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, nhưng của nàng cuộc sống lại hỗn loạn muốn cho nhân gặp trở ngại.

	Làm hoàng đế nàng rất chút không làm việc đàng hoàng. Thống trị quốc gia, nàng là hoa chiêu chồng chất.

	Làm nữ nhân nàng cùng ba cái lẫn nhau tử không hợp nhãn nam nhân liên lụy không rõ.

	Làm mẫu thân, nàng con là cái thích quản sở hữu nam nhân kêu cha nuôi quái thai.

	Như vậy Phó Y Nhiên thật đúng là có rất nhiều không thể không nói chuyện xưa.

	——

	Hai quốc hoàng đế đồng thời tranh tử, một quốc gia hoàng tử không âm không dương, trình diễn nhiều quốc trò khôi hài.

	Là Thừa tướng con? Là nhiếp chính Vương? Là hắn quốc hoàng đế? Là tình là yêu, là sầu là hận, kính thỉnh xem Phó Y Nhiên hoàng đế chi lữ.

No comments listed yet.