Quotes

Quotes

4.2K Reads 1K Votes 135 Part Story
Lieke Mendes By QueenLieke- Updated 4 days ago

Just some quotes to stay alive. 

Copyright © 2017

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

No comments listed yet.