Tsunayoshi Stories

Refine by tag:

4 Stories

Bound To by srsly_xxx
Bound Toby srsly_xxx
"There is so such things as impossible, if so, why we are here then." "Do both of you want to die." "Death seems to love us as life seems to hat...
+20 more
Vongola Pearls by Oshien59
Vongola Pearlsby Dame_Oshien
لـئـالـئ الفونغولا تختفي وتظهر لتكون المحارة حزينة لعدم ظهور لـؤلـؤةٍ كَـ لـؤلـؤتها الاولى بمرور الوقت .. ظهرت لـؤلـؤةٌ في المحارة فكيف ومالذي حدث بينها مالذي حدث...
Completed
+2 more
《KHR》 Ác Ma Đến Từ Thiên Đường by __kira__kira__
《KHR》 Ác Ma Đến Từ Thiên Đườngby Licht (Wist)
Vì hắn, ta nguyện làm ác ma...
+2 more
[KHR] Hacker Vongola by EruClockwork
[KHR] Hacker Vongolaby EruClockwork
Bé Cá là hacker biệt danh Sky27 nha, ko thuộc nhà nào cả. Đặc biệt Cá và Reborn lại là bạn thân ko biết mặt nhau. Nhưng Reborn lại có nhiệm vụ huấn luyện bé Cá thành Von...
+1 more