Terörist Stories

Refine by tag:

1 Story

Hâkimler Salak mı? by yuno44907
#1
Hâkimler Salak mı?by yuno44907
Bütün bölümleri okuyun. Hâkimleri hapse attılar. Asker askeri öldürdü. Herkes bir örgüte üye. Herkesin kendi mafyası var. Tek din vardır o da para. Para, rüşvet; maaş ve...
  • devlet
  • savcı
  • ajan
+11 more