Storysad Stories

Refine by tag:

2 Stories

She wasn't always a demon by MITAMoma
#1
She wasn't always a demonby MITA Moma
Did you know that we human affect not only ourself but also others with our acts ;it a fact but what happend if there are to many bad people in our lifes? can we become...
+2 more
Střípky hudby by CyranneSaint-Yves
#2
Střípky hudbyby 🖤Cyranne🖤
Byla jsem malá, hodně malá, když mi maminka řekla, že můžu hrát na nějaký hudební nástroj. Její slova mám stále živě v paměti:„Nerys, vyber si ten hudební nástroj, jež b...
+8 more