Prens Stories

Refine by tag:

8 Stories

Alexandrovna by Choven
Alexandrovnaby Ucube
Late 19th century princess, a very shy girl Rina who never understood the concept of love always questioned herself and never found happiness she seek. After losing her...
Alexandrovna by Choven
Alexandrovnaby Ucube
19. yüzyılın sonlarında dünyaya gözlerini açan gerçek bir prensesin aşka, birlikten doğan güce ve varoluşuna attığı en güçlü adımları ve bir imparatorluğun çöküşünü okuy...