Piec Stories

Refine by tag:

4 Stories

Mjenso i Brukiew by MorgenUnterhunde
#1
Mjenso i Brukiewby Morgen Unterhunde
Opowieść o rywalizacji dwóch osób o to lepsze, mięso i brukiew są trochę symbolicznie. Główni bohaterowie walczą o swoje imię . Pozostali próbują ich wesprzeć, niektórzy...
#Analog2030 by jalouk
#2
#Analog2030by Jacques-Louis Kreiss
Everything functions around microchips that harbor everyone's personal information and the transference of global cryptocurrencies. Facegoo and Boggle profiles are embed...
Ciasta by Roza222
#3
Ciastaby Roza222
Ciasta! Zrób ze mną!